România Îmbătrânește

O campanie de explorare a universului longevității în România

Despre vârstnicii României se vorbește, cel mai des, atunci când societatea face calcule despre sistemul de pensii. Numai că universul longevității este unul mult mai complex și prea puțin explorat. Proiectul a fost realizat cu sprijinul unei finanțări acordate de Fundația Friedrich Ebert. „România Îmbătrânește” a câștigat premiul al doilea la categoria Fotojurnalism a concursului SuperScrieri, ediția 2014.

Demnitarul, Mama și Copilul

O campanie multimedia pentru conștientizarea mortalității infantile în mediu rural

Proiectul a fost realizat cu sprijinul unei burse de jurnalism acordată de Fundația Soros.

A venit Urâta

O campanie multimedia pentru destigmatizarea depresiei în România

Proiectul a fost realizat cu sprijinul unei burse de jurnalism acordată de Rosalynn Carter Center for Mental Health Journalism.

Harta intereselor politice din sănătate

O campanie de investigație și informare publică despre implicarea politicienilor în afacerile din sănătate

Harta și investigația jurnalistică au fost realizate cu finanțarea Fundației Friedrich Ebert. Rezultatul a fost un produs de presă cu largă răspândire care a dus la conțtientizarea intereselor politicienilor din plan local în afacerile din domeniul sanitar. Demersul a fost primit bine și luat în considerare chiar și de Agenția Națională de Integritate, care, cu scurt timp înaintea publicării Hărții, ieșise în spațiul public cu o listă cuprinzătoare de cadre medicale aflate în conflict de interese.

Mizeria din spitale

O campanie pentru îmbunătățirea condițiilor din spitalele publice

Asociația MedAlert a derulat în 2013 o campanie cuprinzătoare de conștientizare a condițiilor improprii din spitalele românești. Bazată pe sesizări venite de la pacienți, campania a dus la mai multe demiteri de cadre din conducerea spitalelor, controale de la Ministerul Sănătății și chiar la închiderea secției de pediatrie din spitalul județean Iași și dispunerea renovării acesteia. Mai mult, campania MedAlert a inspirat și alte demersuri denunțătoare, venite chiar de la medicii angajați în spitalul județean Prahova. Ca schimbare la nivel de societate, vizibilitatea acestei campanii a dus la creșterea gradului de conștientizare a drepturilor pacienților din România. Campania a fost derulată fără niciun cost.

Consilii de Etică

Un demers de reprezentare a intereselor pacienților români. MedAlert a fost reprezentat în Consiliile de Etică din următoarele spitale: Institutul Clinic Fundeni, Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Al. Obregia”, Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, Spitalul Clinic de Urgență Craiova