Directiva europeană care poate dinamita sistemul medical românesc

Deşi ministrul Sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate au afirmat public că impactul Directivei 24/2011 asupra sistemului medical românesc va fi redus, există mai mulţi oficiali importanţi ai autorităţilor sanitare din România şi reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale medicale care şi-au exprimat îngrijorările cu privire la efectul aplicării acestei Directive asupra echilibrului financiar fragil al finanţelor sănătăţii româneşti.

Această variaţie a opiniilor oficialilor şi experţilor se datorează în primul rând absenţei instrumentelor prin care autorităţile ar putea evalua impactul liberalizării circulaţiei pacienţilor români în alte state membre UE. Aflată în faţa transpunerii unei Directive importante pentru sistemele medicale europene, România este nevoită să adopte, silită de propriile-i politici medicale defectuoase, o strategie de tipul „vom trăi şi vom vedea”. (Vlad Mixich)

Un diagnostic al sistemului de sănătate

Promovarea insistentă a unui nou proiect de lege a sănătății, care ar urma să schimbe considerabil arhitectura sistemului medical românesc, a împins chestiunea organizării acestuia în prim-planul politic și mediatic al anului 2012. Dar declanșarea acestei dezbateri într-un an electoral este o coincidență nefericită, căci multe dintre subiectele tratate vor fi prezentate publicului într-o logică strict electorală, în cele mai multe cazuri populistă. (Vlad Mixich)

Incluziune socială și pe piața muncii a persoanelor vârstnice

Creșterea gradului de ocupare a persoanelor vârstnice nu este suficientă pentru a produce o îmbunătățire a condiției socio-economice a vârstnicilor, dacă nu este însoțită de o creștere a calității ocupării, prin deplasarea accen- tului dinspre ocuparea de tip lucrător casnic sau lucrător pe cont propriu în agricultură către locuri de muncă salariate. (Victoria Stoiciu, Fundația Friedrich Ebert). Notă: Raportul Friedrich Ebert a fost realizat în cadrul proiectului „România Îmbătrânește” realizat de echipa MedAlert.